Cena aparatu słuchowego jest uzależniona od jego klasy i możliwości przetwarzania dźwięków jaki oferuje.

 

Na ostateczna cenę aparatu słuchowego wpływ mają też różnego rodzaju refundacje takich instytucji jak:

 

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakupy aparatów słuchowych osobom ubezpieczonym. Wysokość refundacji waha się od 700 zł (osoby dorosłe) do 2000 zł (dzieci i osoby uczące się do 26 roku życia). Oznacza to w praktyce, że od ceny wybranego aparatu słuchowego odejmujemy wartość refundacji. Np.
2000 zł (cena detaliczna aparatu) – 700 zł (refundacja NFZ) = 1300 zł (kwota do zapłaty)

 

PFRON

Refundacje z tego źródła uzyskać można w powiatowych lub miejskich ośrodkach pomocy rodzinie, po spełnieniu określonych kryteriów dochodu i posiadaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem koniecznym jest również posiadanie prawa do refundacji NFZ (wyżej wymienionej). Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można w naszych placówkach. Maksymalna dopłata do zakupów (lub refundacja poniesionych kosztów) uzależniona jest od decyzji ośrodka.

Skorzystaj z naszej pomocy aby poprawić swój słuch!