Powszechnie utrwaliło się przekonanie, że kłopoty ze słuchem dotyczą osób w podeszłym wieku i polegają na tym, że do osoby niedosłyszącej trzeba mówić zdecydowanie głośniej lub nawet krzyczeć!

 

Jest w tych obiegowych opiniach wiele prawdy. To prawda, że wraz z upływem czasu w większości przypadków słuch ulega pogorszeniu. Mają na to wpływ przeróżne czynniki zarówno zewnętrzne (kontakty z dużym hałasem, niekorzystne dla słuchu warunki życia, urazy fizyczne) jak również wewnętrzne (przebyte choroby, skłonności genetyczne, choroby dotyczące narządu słuchu, naturalne procesy starzenia organizmu). Według różnych danych i źródeł szacuje się, że problemy ze słuchem może mieć co druga lub co trzecia osoba po 60-tym roku życia.

 

Twój problem ze słuchem nie musi jednak objawiać się tylko tym, że trzeba do Ciebie „krzyczeć” albo musisz bardzo głośno nastawiać radio lub telewizor w domu, choć to też są dość oczywiste powody do zatroszczenia się o swój słuch. Wg naszych doświadczeń w kontaktach z klientami mającymi kłopot ze swoim słuchem – największy problem występuje, kiedy „słyszysz a nie rozumiesz mowy”. Problem zdecydowanie nasila się, gdy mówi kilka osób na raz, rozmówca znajduje się w większej odległości od Ciebie lub jego głos zakłócany jest np. hałasem ulicznym. Niestety wiele osób nie zdaje sobie często sprawy, że ten rodzaj gorszego słyszenia jest objawem dość poważnego problemu ze słuchem. Co gorsze taka wada słuchu może trwać i pogłębiać się latami ponieważ osoba niedosłysząca nie zdaje sobie do końca sprawy ze swojego problemu, gdyż doświadcza go tylko w trudnych akustycznie warunkach podczas, gdy w czasie rozmowy „twarzą w twarz” z rozmówcą w dogodnych akustycznie warunkach (cisza) może sobie radzić całkiem dobrze.

 

Oczywiście, każda osoba niedosłysząca może w sposób zupełnie indywidualny doświadczać swoich problemów ze słuchem i powyższe opisy najbardziej typowych sytuacji i okoliczności nie wyczerpują całego spektrum problemów ze słyszeniem. Nie mniej w każdym przypadku, gdy podejrzewasz się o gorsze słyszenie (bądź podejrzewasz innych), powinno wzbudzić to Twoją czujność . Należałoby skonsultować swoje problemy ze specjalistą.

 

My w takim przypadku oferujemy Ci kompleksową poradę audioprotetyczną, poprzedzoną wywiadem audiologicznym i stosownymi badaniami słuchu. Co więcej, taką kompleksową konsultację, wykonasz u nas nieodpłatnie. Jeśli okaże się, że Twój problem ze słuchem jest poważny – wskażemy Ci dalsze możliwe metody postępowania.

 

Z medycznego i naukowego punktu widzenia niedosłuchy można podzielić na:

Ubytek słuchu przewodzeniowy – bywa o charakterze przejściowym. Ma on swoje źródło w uchu środkowym lub zewnętrznym. Z tym ubytkiem słuchu często można poradzić sobie stosując właściwe leczenie farmakologiczne lub chirurgiczne.

Ubytek sensoryczno – nerwowy (zwany także odbiorczym) – związany jest ze zmianami w uchu wewnętrznym. Polega najczęściej na uszkodzeniu komórek rzęsatych w ślimaku. Jest to zmiana nieodwracalna i nie można jej leczyć ale aparat słuchowy może pomóc. Aparat słuchowy pomoże wykorzystać Ci możliwości słyszenia resztkowe, polepszając tym samym Twój komfort życia.

Ubytek mieszany – to sytuacja gdy dwie lub więcej patologii powoduje powstanie upośledzenia słuchu. Ten ubytek łączy cechy ubytków wyżej cytowanych, czyli tych o charakterze sensoryczno – nerwowym jak również przewodzeniowym.

Z badań wynika, że osoba niedosłysząca czeka przeciętnie 7 do 9 lat, zanim skonsultuje się z lekarzem lub audioprotetykiem. Niedosłuch jest procesem postępującym, a w miarę możliwe wczesne jego wykrycie i dopasowanie aparatów słuchowych jest najważniejszym krokiem do polepszenia jakości życia i porozumiewania się.

 

Osoby niedosłyszące, które nie starają się zaradzić swojemu problemowi, maja trudności komunikacyjne. Stopniowo izolują się społecznie. Z uwagi na zakłopotanie, w które może wprawiać wada słuchu – starają się unikać sytuacji, w których im to przeszkadza. Zdarza się często, że niedosłuch jest przyczyną izolowania się takich osób we własnej rodzinie, jest problemem zawodowym, prowadzi do stresów, nerwic, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych. Zaburza nam relacje rodzinne. Dziadkowie nie słyszą swoich wnuków lub dzieci, wiele tracąc z uroków życia. Dzieci maja utrudnioną naukę i rozwój. Niedosłuch wpływa na samoocenę.

 

Osoby dobrze słyszące też mogą unikać kontaktów z osobami niedosłyszącymi, ponieważ często nie wiedzą, jak się z nimi komunikować. Jest to nie tylko przykre ale też zupełnie nie potrzebne.

 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracą słuch, tracimy kontakt z ludźmi” (Helen Keller).

Szumy uszne bardzo często towarzyszą niedosłuchom. Tracą zdolność naturalnego słyszenia dźwięków przy jednoczesnym szumie usznym, narażamy się na jego „wyraźniejsze” słyszenie. Szum uszny w sytuacji gorszego słyszenia może być subiektywnie silniej słyszany, gdyż nie jest „maskowany” przez zubożony świat dźwięków, który dociera do osoby niedosłyszącej.

Bardzo wielu naszych klientów po założeniu aparatów słuchowych stwierdza, że szum uszny ustał lub stał się na tyle słaby, że nie jest już tak dokuczliwy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z aparatów słuchowych zaciera różnice pomiędzy szumami usznymi a dźwiękami z otoczenia. W zaczym stopniu uwalnia to osobę niedosłyszącą do stresu związanego ze słyszeniem własnych szumów.

Skorzystaj z naszej pomocy aby poprawić swój słuch!